ورود اعضادوره های آموزشی

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

هسته اصلى فرآيند حركت به سوى يك اقتصاد رقابتى، ايجاد بخش خصوصى، توسعه كارآفرينى و ايجاد شركتهاى كوچك و متوسط (SMEs) مى‌باشد. اين فرآيند جدا از حمايت مالى نيازمند زمينه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ايجاد زير ساختار شغلى براى تشويق بيشتر توسعه كارآفرينى و رشد مشاغل كوچك است. موسسات نوپا وشركتهاى كوچك و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن كار آفرينى نقش بسيار مؤثرى دارند. توسعة اين موسسات در گرو ايجاد زير ساخت‌هاى لازم براى كاهش خطر پذيرى اين موسسات در  دوران شروع فعاليت خود مى‌باشد. يكى از مهمترين اين زير ساختها مراكز رشد هستند. الگوى مراكز رشد يكى از راههاى كاهش ريسك و افزايش ضريب موفقيت موسسات كوچك و متوسط توسط آنان مى باشد. اين الگو در كشورهاى مختلف دنيا تجربه شده است ودر حال گسترش وتوسعه است. مراكز رشد در واقع نهادهائى هستند كه براى پرورش وايجاد كسب وكارهاى كوچك ومتوسط به گروهاى كارآفرين و نوپا كمك مى‌كنند تا عمليات تبديل نوآوري  وايده‌ها را به محصولات وخدمات جامعه با سرعت بيشترى انجام دهند.

يكى از اصلى‌ترين كاركردهاى این مراكز، رشد و موفق كردن شركت‌های نوپاست.  در همين راستا  ميتوان به جايگاه مهم آموزش و مشاوره اشاره كرد. در واقع آموزش و مشاوره  باعث توانمندى نيروى انسانى موجود شده و موفقيت‌هاى آتى را تضمين مى‌نمايد، آموزش و مشاوره باعث بينش و بصيرت عميق‌تر، دانش و معرفت بالاتر و توانايى و مهارت بيشتر كارآفرينان  براى اجراى وظايف محوله، شده و در نتيجه موجب نيل به هدف‌هاى سازمانى با كارايى و ثمربخشى بهتر و بيشتر است. در همين راستا در مركز رشد دانشگاه قم دوره‌های آموزشی مناسب و با هدف آموزش مهارت‌هاى كارآفرينى و كسب و كار براى واحدهای فناور مستقر در مركز رشد و همچنين دانشجويان دانشگاه قم تدوين گرديده است.

به طور كلى در آموزش اهداف متعددى مورد نظر است كه مهمترین اهداف عبارتنداز:

·        كسب دانش در حوزه‌ى كسب و كار و كارآفرينى

·        كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصتهاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى

·        شناسايى و تحريك استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه  

·        توسعه‌ى خلاقيت‌هاى فردى و گروهى

·        القاى مخاطره‌پذيرى  با استفاده از فنون تحليلى و تأمين منابع

·        ايجاد همدلى و حمايت براى جنبه‌هاى منحصر به فرد كارآفرينى

·        تجديد نگرش‌ها در جهت پذيرش تغيير


پنجشنبه 6 آبان
1400

21. ربيع‌الاول 1443


28. اکتبر 2021

دوره های آموزشی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

کتابخانه صوتی

کتابخانه مجازی

بانک مقالات

دوره های آموزشی برگزار شده