ورود اعضااعلام برنامه مشاوران دفتر مشاوره و آموزش مرکز رشد دانشگاه قم

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

برنامه مشاوران دفتر مشاوره  و آموزش مرکز رشد دانشگاه قم

زمان

نوبت صبح

ساعت 8-10 یا10- 12

نوبت عصر

ساعت 15-17 یا 17-19

شنبه

تجاری سازی ایده های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس مدبری

مشاوره نوآوری و خلاقیت

مهندس معراج

یکشنبه

کنترل پروژه

مهندس معراج

تجاری سازی و مدیریت فنی تجاری طرح (ساعت 18 - 20)

مهندس یزدی نژاد

دوشنبه

امور حقوقی و قراردادها

آقای مسلم محمدی

کنترل پروژه

مهندس معراج

سه شنبه

بازاریابی

دکتر مرادی

تجارت الکترونیک

مهندس کیایی

چهار شنبه

امور حقوقی و قراردادها

آقای مسلم محمدی

فرصت­های سرمایه­ گذاری

دکتر رضایی

پنج شنبه

تجاری سازی و مدیریت فنی-تجاری طرح

دکتر افسر

تجاری سازی ایده های فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر افسر

هماهنگی جهت تعیین وقت قبلی: مدیر دفتر آموزش و مشاوره مرکز، آقای مهدی رحیمی ( 6700595)