ورود اعضاکارگاه آموزشی شرکت های دانش بنیان (شرایط، حمایت های و مراحل)

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

شرکت های دانش بنیان

فصل ها:

آشنایی با شرکت های دانش بنیان

شرایط محصولات دانش بنیان

انواع حمایت ها از شرکت های دانش بنیان

مراحل ثبت شرکت ها دانش بنیان

مدارک مورد نیاز جهت ارسال درخواست

 مدرس: عباس احمدوند کارشناس شرکت بهین فناوری مهراد

زمان برگزاری: 12 مردادماه ساعت 13تا 12

به صورت آنلاین

لینک ثبت نام: https://evnd.co/cQEFt